Język jest najważniejszym elementem poczucia wspólnoty społecznej, zaś odebranie mowy człowiekowi wyłącza go ze społeczności, czyni bezradnym.

Poziom językowej komunikacji determinuje możliwości każdego z nas, wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe i społeczne.

Mowa odgrywa bardzo dużą rolę w prawidłowym rozwoju dziecka.

Jeśli  proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, dziecko prawidłowo myśli, rozwija swoje słownictwo, myślenie abstrakcyjne, prawidłowo stosuje zasady gramatyczne.

Przygotowanie dziecka do szkoły polega m.in. na roztaczaniu opieki nad ostatnia fazą kształtowania się mowy, tak, aby była ona już dojrzała, gdy dziecko wstąpi w progi szkoły.

Bowiem dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

Dlatego bardzo ważne jest w  przypadku zauważenia odstępstw w rozwoju mowy dziecka, jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z logopedą.

Wcześnie podjęte działania dają szansę na wyeliminowanie wady wymowy, zapobiegają  jej utrwaleniu i późniejszym niepowodzeniom.

Drukuj E-mail